Policy and agreement

บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ทางเว็บไซต์ จึง ได้จัดเก็บรวบรว มข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จึงจำเป็น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด เท่านั้น

บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วง หน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของบริษัท สมาย คอมเมอร์เชียล จำกัด

นโยบายการผลิต และ จุดมุ่งหมายในการผลิต

"เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า (อย่างทั่วถึงและสมบูรณ์)"

ลูกค้าจะยินดีและพอใจเมื่อได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีที่ตรงกับความคิดของลูกค้าของเรา จะทำให้การทำงานสะดวกง่ายขึ้นในการผลิตผลงานในขั้นตอนต่อไป แล้วสิ่งที่จะตามมาคือ ลูกค้ายินดีและพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเราผลิตขึ้น นอกจากนี้ในการดำเนินงานที่จะคิดว่าทำให้มันง่ายต่อการทำงานขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเกิดผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท

 
 
 
  
Products are protected by patent.
Copy any part or all isn't allowed
If anyone violates, will be prosecuted according to the highest law.
 


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy